rodná řeč, mateřština

Soske te sikľol e Romani čhib?

Redakce | 23.2.2017

Vareko šaj phučel soske te vakerel romanes, te mange na kampel? But Roma na sikaven peskeren čhaven, angle kada kaj lengere čhave mištes te vakeren gadžikanes. Mištes kavka duminen? Namištes. O čhave te genen, sikľon, šaj pes sikaven mištes the…..

Read more